Telefoonnummer JK Webdesign Alkmaar072 5616039

JK Webdesign Alkmaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland onder nummer 65880587.

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door JK Webdesign Alkmaar. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet ingestaan worden. JK Webdesign Alkmaar verstrekt met de website informatie over diensten en producten die worden aangeboden. Zonder voorafgaande toestemming of mededelingen kunnen wijzigingen worden aangebracht waaronder prijswijzigingen.

JK Webdesing Alkmaar aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. JK Webdesign Alkmaar stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen maar is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik.

Verwijzingen naar website die niet door JK Webdesign Alkmaar worden onderhouden zijn alleen ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.